Přihláška Běhu Českým údolím


Z organizačních důvodů přistupuje na preferenci on-line přihlášení na závod. Platba v hotovosti proběhne při výdeji čísel. Startovné pro 52. ročník (2021) je 20 Kč žactvo a 50 Kč dorost a dospělí. Na místě pak 40 a 100 Kč. Předžáci to mají zadarmo.

Při zadávání údajů věnujte pozornost zejména výběru správné kategorie. Jakou si vyberete, v té poběžíte. 🙂 Ať nám tu práci spíše nepřiděláváte. Děkujeme

COVID informace

Přihlášením se každý účastník zavazuje jednat v souladu s aktuálně platnými ochrannými opatřeními stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo pořadatelem závodu (povinnost prokázat se platným certifikátem o bezinfekčnosti, nošení respirátorů apod.)

Každý účastník (závodník i doprovod), vyjma dětí do 12 let je povinen prokázat se platným certifikátem o bezinfekčnosti (potvrzení o ukončeném očkování / negativní RT-PCR test max. 3 dny starý / negativní POC antigenní test max. 24 hod starý / doklad o prodělání nemoci max. 180 dní starý).

Toto bude doloženo prohlášením, které musí odevzdat každý účastník závodu starší 12 let před prezentací. Za závodníky ve věku 12 – 18 let musí být toto prohlášení podepsáno zákoným zástupcem.

Kontrola bude prováděna pořadatelem na označeném místě před vstupem do prostoru prezentace.

Vzhledem k výše uvedenému, nebudou k dispozici šatny u haly Slavie VŠ. Toalety bude možné použít.

 

Konec on-line registrace je ve čtvrtek 4.11.2021 ve 24.00.

Přihlášky byly uzavřeny