Podmínky účasti na Běhu Českým údolím


  • Závodníci doprovod a diváci se účastní akce na vlastní nebezpečí a odpovědnost a na náklad svůj nebo vysílací složky.
  • Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění, případné ztráty a poškození vybavení před a během závodů, zejména za odložené věci v šatnách a v blízkosti startu, dále, za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven. Závodníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění.
  • Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve prospěch propagace lyžařského sportu a dalších akcí pořádaných pořadatelem.
  • Přihlášením na závody přijímá účastník tyto propozice, souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních (startovní listiny, výsledkové listiny, zasílání informačních materiálů atd…….).
COVID informace

Přihlášením se každý účastník zavazuje jednat v souladu s aktuálně platnými ochrannými opatřeními stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo pořadatelem závodu (povinnost prokázat se platným certifikátem o bezinfekčnosti, nošení respirátorů apod.)

Každý účastník (závodník i doprovod), vyjma dětí do 12 let je povinen prokázat se platným certifikátem o bezinfekčnosti (potvrzení o ukončeném očkování / negativní RT-PCR test max. 3 dny starý / negativní POC antigenní test max. 24 hod starý / doklad o prodělání nemoci max. 180 dní starý).

Toto bude doloženo prohlášením, které musí odevzdat každý účastník závodu starší 12 let před prezentací. Za závodníky ve věku 12 – 18 let musí být toto prohlášení podepsáno zákoným zástupcem.

Kontrola bude prováděna pořadatelem na označeném místě před vstupem do prostoru prezentace.

Vzhledem k výše uvedenému, nebudou k dispozici šatny u haly Slavie VŠ. Toalety bude možné použít.