Podmínky účasti na Běhu Českým údolím


  • Závodníci doprovod a diváci se účastní akce na vlastní nebezpečí a odpovědnost a na náklad svůj nebo vysílací složky.
  • Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění, případné ztráty a poškození vybavení před a během závodů, zejména za odložené věci v šatnách a v blízkosti startu, dále, za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven. Závodníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění.
  • Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve prospěch propagace lyžařského sportu a dalších akcí pořádaných pořadatelem.
  • Přihlášením na závody přijímá účastník tyto propozice, souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních (startovní listiny, výsledkové listiny, zasílání informačních materiálů atd…….).

Kontrola bude prováděna pořadatelem na označeném místě před vstupem do prostoru prezentace.

Vzhledem k výše uvedenému, nebudou k dispozici šatny u haly Slavie VŠ. Toalety bude možné použít.